اجرای یک فرایند استاندارد بهینه سازی نرخ تبدیل

اجرای یک فرایند استاندارد بهینه سازی نرخ تبدیل

چطوری یک فرآیند استاندارد بهینه سازی نرخ تبدیل در لندینگ پیج کمپین خود داشته باشیم؟ فرایند بهینه سازی نرخ تبدیل (CRO) یکی از تاثیرگذارترین روش‌های استفاده شده در تبدیل بازدیدکنندگان لندینگ پیج (landing page) شما می‌باشد. این روش می‌تواند شامل ابزارها و استراتژی‌های متنوعی باشد که همه‌ی آنها یک هدف […]