فرآیند تولید لید در لندینگ پیج چگونه است؟

فرآیند تولید لید در لندینگ پیج چگونه است؟

روند گسترش یک لید چیست؟ لید را چگونه تعریف می کنید؟ آیا مشتری است؟ یا شاید یک مشتری بالقوه؟ یا شاید اصلاً مشتری نباشد بلکه فقط یک بازدید کننده از لندینگ پیج شما باشد؟ کدام یک از این تعریف‌ها به نظر می‌رسد صحیح‌ترین باشد؟ اصطلاح “لید” در دنیای بازاریابی دیجیتال […]